Eurotank Amsterdam

Bij ETA voer ik momenteel de volgende werkzaamheden uit:

 • coördinator projecten
 • begeleiding onderhoudsprojecten op de terminal
 • schrijven van V&G plannen grote projecten
 • beoordeling vooraf van de V&G plannen van de aannemers
 • geven van instructie
 • beoordeling van de werkpakketten en tra”s
 • toezicht houden op de werkzaamheden
 • beoordeling uitgifte werkvergunningen
 • uitvoering incidentenonderzoeken
 • begeleiding asbest inventarisatie en sanering
 • begeleiding bodemsaneringen
 • schrijven en organiseren noodplanoefeningen